JPPH - Official Portal

JABATAN PEMBANGUNAN &
PENGURUSAN HARTA

Visi & Misi

VISI
“Menjadi sebuah jabatan yang kompeten dalam pembangunan infrastruktur, fasiliti & pengurusan harta universiti”

 

MISI
“Kami beriltizam untuk mengurus pembangunan yang bekualiti dengan sentiasa peka dan responsif terhadap keperluan pelanggan serta komited untuk berkhidmat dalam satu pasukan yang kompeten bagi menjayakan misi dan visi universiti”