JPPH - Official Portal

JABATAN PEMBANGUNAN &
PENGURUSAN HARTA

Perkhidmatan yang disediakan oleh JPPH

1. Perkhidmatan Penyelenggaraan Bangunan

2. Tempahan Kenderaan