JPPH - Official Portal

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT

Perkhidmatan yang disediakan oleh JPPH

1. Penyelenggaraan Fasiliti 

    Saluran Aduan Kerosakan boleh dilaporkan melalui e-community  

2. Pembangunan & Ubahsuai

2. Tempahan Kenderaan