JPPH - Official Portal

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT

Perkhidmatan yang disediakan oleh JPPH

1. Perkhidmatan Penyelenggaraan Bangunan

2. Tempahan Kenderaan