JPPH - Official Portal

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT

Unit

FUNGSI UTAMA UNIT-UNIT DI JPPH

Terdapat 3 bahagian / unit utama yang terdapat di bawah JPPH iaitu:

i. Bahagian Pembangunan & Rekabentuk
ii. Bahagian Penyelenggaraan
iii. Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Harta

Unit-unit tersebut mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri seperti berikut:

A. Bahagian Pembangunan & Rekabentuk

i. Senibina
ii. Rekabentuk Struktur
iii. Ukur Bahan & Kontrak
iv. Pembangunan Kampus Tetap

B. Bahagian Penyelenggaraan

i. Kejuruteraan awam
ii. Kejuruteraan elektrik
iii. Kejuruteraan Mekanikal

C. Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Harta

i. Pentadbiran & Kewangan
ii. Pengurusan kenderaan
iii. Pengurusan harta
iii. Pengurusan majlis