JPPH - Official Portal

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT

Unit Khidmat Logistik

CARTA UNIT KHIDMAT LOGISTIK

carta khidmat logistik 27nov2017

 

FUNGSI UNIT KHIDMAT LOGISTIK

 1.Menyelaras aktiviti penyimpanan peralatan keluar dan masuk dari stor.

2.Membuat senarai-senarai dan pengiraan aset perabot dan peralatan majlis yang hendak dilupuskan.

3.Mengemas stor dan menyelenggara perabot.

4.Membantu mengagihkan tugasan yang diberikan pegawai.

5.Menyediakan dan menyusunatur kemudahan logistik bagi majlis rasmi dan tidak rasmi

6.Melaksanakan kerja-kerja aduan 'workorder' dari pihak pengguna yang melibatkan kerosakan perabot untuk baikpulih, pemindahan dan pertukangan bingkai gambar.

7.Mengawasi persiapan pemasangan peralatan majlis dari pihak kontaktor.

8.Membantu dalam pengagihan perabot untuk keperluan ruang dan perabot yang dimohon PTJ.

9.Melaksanakan aktiviti-aktiviti 5s di peringkat jabatan.

10. Menjaga dan membasuh kenderaan lori, kereta dan motor unit majlis serta menulis pergerakan dalam buku log.

11.Menghadiri bengkel / khusus / seminar anjuran luaran dan dalaman.

12. Membantu aktiviti verifikasi aset yang dijalankan oleh jabatan bendahari UMP.

13 Mengambil perabot-perabot pelupusan dari PTJ.