JPPH - Official Portal

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT

Unit Pentadbiran & Kewangan

CARTA UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

CARTA ORGANISASI UNIT PENTADBIRAN KEWANGAN

FUNGSI UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

1.Mengendalikan hal-ehwal mengenai pengurusan sumber manusia.

2. Merancang pengurusan sistem pemfailan pejabat.

3. Mengurus dan memantau bajet Jabatan.

4. Mengurus aktiviti perolehan dan pelupusan aset Universiti.

5. Merancang dan menyelaras aktiviti verifikasi stor.

6. Merancang dan memantau aktiviti pembersihan oleh kontraktor.

7. Urusetia kepada Mesyuarat Pengurusan Jabatan.

8. Urusetia kepada bengkel/kursus dalaman Jabatan.