JPPH - Official Portal

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT

Unit Teknikal Kampus Gambang

CARTA UNIT

 

FUNGSI UNIT

1. URUSAN KHIDMAT TEKNIKAL KEPADA PTJ DI UMP KAMPUS GAMBANG.

2. URUSAN PROJEK NAIK TARAF DAN UBAHSUAI OLEH JPPH DI UMP KAMPUS GAMBANG.

3. URUSAN PEMANTAUAN KERJA PENYELENGGARAAN OLEH UMP HOLDING.

4. URUSAN BAJET PENYELENGGAAN DAN UBAHSUAI AWAM.

5. URUSAN BIL AIR PENYEWA DAN PAIP GAMBANG.

6. URUSAN BIL ELEKTRIK PENYEWA DAN TNB.

7. URUSAN TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN PROJEK.

8. URUSAN PERAKUAN SIAP MEMBAIKI KECACATAN PROJEK.

9. URUSAN PENYEDIAAN PELAN RINGKAS BAGI KERJA AWAM, ELEKTRIK DAN MEKANIKAL.