JPPH - Official Portal

JABATAN PEMBANGUNAN &
PENGURUSAN HARTA

UNIT ELEKTRIK

Fungsi Unit Elektrik
 
1.Urusan Penyenggaraan Elektrik
2.Urusan Penyediaan Elektrik Majlis Universiti
3.Urusan Ubahsuai Elektrik
4.Urusan Undang-Undang Berkaitan Elektrik
5.Urusan Bil Elektrik TNB dan Penyewa
6.Urusan Bajet Penyenggaraan dan Ubahsuai Elektrik
 
Carta Unit
 
carta unit elektrik update mac 2016