JPPH - Official Portal

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT

Unit Awam

CARTA UNIT AWAM

 

FUNGSI UNIT AWAM

1. Menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan kerosakan awam dan kemudahan di UMP Pekan.

2. Menguruskan kerja-kerja ubahsuai dan naiktaraf kemudahan infrastruktur tambahan lain yang melibatkan skop sivil dan struktur termasuk proses penyediaan spesifikasi teknikal sebutharga.

3. Menguruskan bil air penyewa dan PAIP di UMP Pekan.

4. Menguruskan Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Perosak di UMP Pekan.

5. Menguruskan projek pembangunan UMP Pekan yang berkaitan skop sivil dan struktur.

6. Memantau kerja-kerja pembinaan bersama pihak kontraktor/perunding sivil dan struktur bagi memastikan kualiti pembinaan dipatuhi dan berdasarkan lukisan pembinaan yang ditetapkan.

7. Memantau perkhidmatan kontraktor/perunding sivil dan struktur yang dilantik dalam penyeliaan kontrak.