MEMASTIKAN ADUAN YANG DITERIMA DIKELUARKAN DALAM MASA YANG TETAPKAN MENGIKUT KEUTAMAAN :

1) Emergency - 10 Minutes

2)  Urgent - 45 Minutes

3) Normal -72 hour

MEMASTIKAN PEMBAIKIAN DILAKSANAKAN DALAM MASA YANG TETAPKAN MENGIKUT KEUTAMAAN :

1 ) Emergency - 1 Hour

2)  Urgent - 24 Hour

3) Normal  - 72 Hour