JPPH - Official Portal

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT

 

Ts. IZWAN BIN ISMAIL

DIRECTOR

CENTER OF PROPERTY MANAGEMENT & DEVELOPMENT

 

Address

Jabatan Pembangunan & Pengurusan Harta
Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan 
Pahang Darul Makmur


Contact

Tel: +609 424 6556(Pekan)
Fax: +609 424 6555
Email: jpphgeneral@ump.edu.my

UMP Helpdesk

Staff Directory

Directory